Thống kê
Hôm nay : 6
Tháng 06 : 111
Năm 2021 : 1.870
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ " BÉ VỚI SÁCH TRUYỆN" NĂM HỌC 2020-2021 CỦA TRƯỜNG MN HÒNG QUỲNH

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ " BÉ VỚI SÁCH TRUYỆN" NĂM HỌC 2020-2021 CỦA TRƯỜNG MN HÒNG QUỲNH

UBND HUYỆN THÁI THỤY

TRƯỜNG MN HỒNG QUỲNH

 

Số:    /KH-MNHQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                   Hồng Dũng, ngày  22 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức chuyên đề “ Bé với sách – năm học 2020-2021”

 

Thực hiện Công văn số 290/PGD ĐT ngày 18/4/2021 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy v/v tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 8.

Trường Mầm non Hồng Quỳnh xây dựng Kế hoạch tổ chức chuyên đề “ Bé với sách – năm học 2020-2021” hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8, năm 2021như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

- Nâng cao chất lượng dạy và học

– Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập; xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

– Thông qua việc tổ chức chuyên đề “ Bé với sách” nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập, nét đẹp trong đời sống xã hội.

– Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội, đội ngũ những người viết sách, tham gia hoạt động xuất bản, in và phát hành sách.

2. Yêu cầu

– Việc tổ chức chuyên đề “ Bé với sách – năm học 2020-2021” tạo hoạt động lành mạnh với các hoạt động văn hoá nhằm thu hút đông đảo giáo viên và học sinh, PHHS tham gia qua đó tuyên truyền, giáo dục về việc đọc sách cũng như trân trọng, giữ gìn bảo vệ sách và ủng hộ nhà trường để tăng tăng đầu sách cho trẻ hoạt động .

– Việc tổ chức chuyên đề “ Bé với sách – năm học 2020-2021” đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và CMHS, tạo động lực góp phần làm thay đổi nhận thức của cộng đồng về văn hóa đọc.

II. QUI MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Qui mô: Cấp trường

2. Thời gian: Dự kiến tổ chức ngày 29/4/2021

3. Địa điểm: Tại trường Mầm non Hồng Quỳnh

III. ĐỐI TƯỢNG:

Học sinh từ Nhà trẻ đến Mẫu giáo, GV, NV, CMHS,

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

- Tăng cường việc đoạc chuyện, đọc sách cho trẻ nghe

- Tổ chức cho trẻ tham gia hoạt động với sách dưới các hình thức và vị trí khác nhau

- Tăng cường việc làm sách của cô và trẻ

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn giáo viên, nhân viên và học sinh khai thác và sử dụng sách hiệu qủa.

- Phát động phụ huynh ủng hộ sách, truyện mầm non

- Tổ chức hoạt động câu lạc bộ về sách đến toàn thể CBGV NV nhà trường.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

– Nhà trường thông báo đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, CMHS trong trường hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam.

– Công đoàn, đoàn Thanh niên tổ chức câu lạc bộ về sách, các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam.Yêu cầu tổ chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên, các cán bộ, giáo viên, nhân viên,  thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

 

Người xây dựng kế hoạch

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Ngô Thị Xuân

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook